Formularz Zgłoszeniowy

Dane korespondencyjne zlecającego:
Dane do faktury:
Proszę o odesłanie nośnika po zakończonej analizie/ odzysku danych:
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ADRESU DORĘCZENIA ISTNIEJE TYLKO DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA PRAC NAD ODZYSKANIEM
Wybieram warianty wstępnej analizy:
*PROMOCJA NA EKSPERTYZĘ NIE OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU INGERENCJI OSÓB 3 ORAZ INNYCH LABORATORIÓW
JESTEM ŚWIADOMY/A ŻE OPŁATA ZA EKSPERTYZĘ JEST TO OPŁATA BEZZWROTNA. NALICZONA Z GÓRY, ZA PRZYŚPIESZONĄ PRACĘ EKSPERTA
Odzyskane dane chcę nagrać na:
W przypadku nie wybrania ani nie dostarczenia nośnika na dane, labolatorium dolicza nośnik odpowiedni do ilości odzyskanych danych
Informacje dotyczące urządzenia:
PRZEKAZUJĘ NOŚNIK BEZ BLOKADY LUB ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PODANIA HASŁA MAILOWO W PRZECIĄGU 3 DNI OD DATY DOSTARCZENIA NOŚNIKA (NIE DOTYCZY USŁUGI ZDJĘCIA HASŁA)
Potrzebujemy dokładnych informacji dotyczących miejsca, partycji oraz prosimy o wskazanie dokładnych danych, które mają zostać odzyskane
JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE PRZY NIE WSKAZANIU KONKRETNYCH PLIKÓW/ KATALOGÓW/ PEŁNYCH NAZW ORAZ ZATAJANIA INFORMACJI O DODATKOWYCH DZIAŁANIACH TAKICH JAK USTAWIENIA FABRYCZNE/ NADPISANE DANE, EWENTUALNA REKLAMACJA BĘDZIE UZNANA ZA NIEZASADNĄ
OŚWIADCZANM ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI