Sformatowany dysk – jak odzyskać dane?

Sformatowanie dysku nie zawsze oznacza bezpowrotną utratę zapisanych na nim informacji. Można je bowiem skutecznie przywrócić, ale tylko wtedy, gdy spełnione zostały określone warunki. Sprawdź, co zrobić, a czego robić absolutnie nie można, gdy masz sformatowany dysk i chcesz odzyskać z niego dane?

Spis treści:

  • Po co formatuje się dysk?
  • Czy formatowanie usuwa dane z dysku?
  • Odzyskiwanie danych ze sformatowanego dysku
  • Dlaczego lepiej nie robić tego samodzielnie?

Nie myli się jedynie ten, kto nic nie robi. Jeżeli przez przypadek sformatowałeś dysk bez wykonania kopii zapasowych – nie panikuj. Dane da się jeszcze przywrócić, ale skuteczność tego zabiegu zależy bezpośrednio od czynności, które wykonasz (lub nie). Sprawdź, jak odzyskać dane ze sformatowanego dysku?

Po co formatuje się dysk?

Najczęściej dysk formatuje się przed jego pierwszym użyciem. Nośnik jest więc fabrycznie nowy i nie zawiera jeszcze żadnych danych. Podczas formatowania tworzona jest logiczna struktura dysku, która zawierać może partycje oraz specjalne sektory (np. Master Boot Record, czyli rekord rozruchowy). Dodatkowo ustalany jest także system plików (np. FAT, NTFS, ext2), którego wybór uzależniony jest od systemu operacyjnego lub przeznaczenia nośnika. 

Formatowanie nowego dysku oczywiście nie niesie ze sobą ryzyka utraty danych, ponieważ jeszcze żadne informacje nie są na nim zapisane. Ale nośniki nie formatuje się tylko przed pierwszym użyciem, lecz bardzo często również przed reinstalacją systemu operacyjnego. Formatuje się także dyski twarde inne niż systemowe (np. formatowanie zewnętrznego dysku twardego) w celu usunięcia z nich danych. I właśnie w tych dwóch przypadkach, czyli reinstalacja systemu lub wyczyszczenie nośnika, najczęściej dochodzi do przypadkowej utraty danych.

Formatowanie dysku nie wymazuje z niego danych
Formatowanie dysku usuwa logiczną strukturę, ale dane wciąż można odzyskać.

Czy formatowanie usuwa dane z dysku?

Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika komputera formatowanie dysku usuwa z niego dane. Po tym procesie na nośniku nie ma ani pojedynczych plików, ani folderów, a często nawet partycji. Czy więc naprawdę informacje tracone są bezpowrotnie? 

Otóż nie. Ponieważ formatowanie usuwa starą, logiczną strukturę dysku, która przechowuje między innymi informacje o lokalizacji poszczególnych zasobów. Ale nie wymazuje konkretnych klastrów, w których zapisane są dane. Dlatego właśnie wciąż można je odzyskać, o ile użytkownik ich nie nadpisze. 

Odzyskiwanie danych ze sformatowanego dysku

Profesjonalne odzyskiwanie danych ze sformatowanego dysku polega na odczytaniu poszczególnych klastrów, czyli podstawowych jednostek przechowywania danych w systemie plików. Umożliwia to specjalistyczne oprogramowanie, które zajmuje się także scalaniem sczytanych bitów w pliki. Zasoby te są następnie kopiowane na inny nośnik, które otrzymuje klient po zakończeniu procesu odzyskiwania danych ze sformatowanego dysku

Zwróć uwagę na fakt, że w trakcie całego procesu jedyną czynnością wykonywaną na Twoim sformatowanym dysku będzie odczyt danych. Oprogramowanie zainstalowane jest bowiem na innym nośniku w komputerze, do którego Twój dysk zostanie podłączony, a odzyskane informacje trafią na kolejny nośnik. Dzięki temu wykluczamy ryzyko przypadkowego nadpisania informacji przechowywanych na dysku klienta. I właśnie to jest gwarancją bezpieczeństwa odzyskiwania danych ze sformatowanego dysku w House of Data. 

Dlaczego lepiej nie robić tego samodzielnie?

Bez większych problemów znajdziesz program do odzyskiwania danych z dysku po formatowaniu. Co więcej, większość tych aplikacji rzeczywiście okazuje się skuteczna. Problem jednak w tym, że użytkownicy z reguły albo instalują to oprogramowanie na nośniku, z którego chcą odzyskać dane, albo wskazują taki nośnik na docelowy do zapisu odzyskanych informacji. W obu przypadkach dochodzi do nadpisania klastrów, co skutkuje nieodwracalną utratą przechowywanych w nich danych. 

Podobnie sytuacja wygląda wtedy, gdy po sformatowaniu dysku używasz go nadal np. do instalacji systemu czy zapisu informacji. Dlatego jeżeli naprawdę zależy Ci na skutecznym odzyskaniu danych ze sformatowanego dysku, najszybciej jak to tylko możliwe odłącz nośnik od komputera i wyślij go do nas. Tylko wtedy masz niemalże 100% pewność, że bezpiecznie odzyskamy wszystkie Twoje dane.